Tháng Bảy 2022

Thị trường

Lao động cảnh giác với tội phạm mua bán người

Người lao động cần luôn cảnh giác, đề phòng người lạ, thậm chí cả người thân đi làm ăn xa trở về hứa hẹn tìm việc hoặc rủ hợp tác làm ăn. Cảnh giác với những lời hứa hẹn, dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có.

Thị trường

Hà Nội: Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, nhờ đẩy mạnh kết nối thông tin, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm, triển khai trở lại công tác đào tạo học nghề cho người lao động nên 6 tháng đầu năm 2022, TP Hà Nội đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực với hơn 118.000 người được tạo việc làm mới.