Tháng Tư 2022

Thị trường

Long An: Đào tạo toàn diện kỹ năng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

Không chỉ nâng cao thu nhập, sau khi về nước người lao động sẽ có được kinh nghiệm và hội đủ về chuyên môn, tay nghề, khả năng ngoại ngữ tốt để phục vụ cho quê hương”, đây là mục tiêu mà tỉnh Long An đang hướng đến trong Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2020-2025.

Thị trường

Khởi sắc thị trường xuất khẩu lao động

Thời gian qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Song, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, năm 2021 toàn tỉnh đã đưa được 6.030 lao động đi làm việc ở nước ngoài.