Tin VMP

Tin VMP

Trà Vinh hỗ trợ chi phí cho người đi xuất khẩu lao động

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết trong 10 năm (2012 – 2022), Ngân hàng Chính sách xã hội – chi nhánh tỉnh đã giải ngân gần 120 tỉ đồng cho hơn 1.400 người vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 146 người thuộc hộ dân tộc thiểu số, 64 người thuộc hộ nghèo và cận nghèo.