Tháng Hai 2022

Thị trường

Mở cửa thị trường: Cơ hội cho lao động Việt

Theo các doanh nghiệp (DN), sau thời gian dài các thị trường tạm dừng tiếp nhận lao động Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng hiện rất lớn. Tuy nhiên, điều kiện nhập cảnh đưa ra khá chặt chẽ khiến cả DN và người lao động đều áp lực. Nếu thực hiện không nghiêm, DN có thể bị rút giấy phép bất cứ lúc nào.