Các quy định mới đối với thị trường Malaysia

Liên quan đến thị trường Malaysia, thời gian qua đã có một số thay đổi trong quy định đối với thị trường này, ngày 26/07/2022, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn văn số 940/QLLĐNN-NBĐNA để thông tin tới các doanh nghiệp một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia như sau:

1. Một số quy định mới trong Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia (hiệu lực từ 21/3/2022)- Trách nhiệm của các bên (gồm: Người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan tuyển dụng Malaysia và cơ quan tuyển dụng Việt Nam)- Mẫu Hợp đồng lao động dùng để người lao động và người sử dụng lao động ký kết

(Chi tiết nội dung trách nhiệm của các bên và mẫu hợp đồng xem tại đây)

2. Một số chính sách, quy định mới của Malaysia

– Tăng lương tối thiểu của lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia lên 1500RM/tháng từ ngày 01/5/2022;

– Bộ Ngoại giao Malaysia chỉ định danh sách 3 bệnh viện cho lao động khám sức khỏe trước khi xuất cảnh là: Bệnh viện đa khoa Thăng Long tại Hà Nội; Bệnh viện đa khoa Cửa Đông tại Nghệ An; Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh tại Tp Hồ Chí Minh.

TIN LIÊN QUAN