Thanh Hóa: Giải quyết việc làm mới cho 4.330 lao động trong tháng 1 năm 2023

Trong tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết việc làm mới cho 4.330 lao động. Trong đó, có 506 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo số liệu từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 1 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết việc làm mới cho 4.330 lao động. Trong đó, có 506 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho thấy, trong tháng 1 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm, với 24 lượt doanh nghiệp tham gia và gần 2.200 lượt lao động đăng ký tuyển dụng; hướng dẫn hơn 1.500 lao động hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa còn cung cấp thông tin về thị trường lao động và các chính sách liên quan cho 8.400 lượt người lao động; tổ chức tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động và các chính sách liên quan cho 4.370 lượt lao động. Cấp mới 71 giấy phép lao động, cấp lại 5 giấy phép lao động và gia hạn 29 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn; tiếp nhận hơn 2.100 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động bị mất việc làm; trợ cấp thất nghiệp cho 2.178 người.

Được biết, trong năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tạo việc làm mới cho 58.000 lao động. Trong đó, giải quyết việc làm trong nước là 53.000 người và xuất khẩu lao động là 5.000 người; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 2,8% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn xuống còn 5,8%; giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 31,5%.

Năm 2022, với sự nỗ lực của Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết việc làm mới cho 59.850 lao động. Trong đó, đưa 11.760 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 235% kế hoạch năm) góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 2,9%; tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn 5,9%; giảm tỷ lệ nông nghiệp trong tổng lao động xã hội xuống còn 32%.

Tỉnh Thanh Hóa chiếm 8,4% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài của cả nước (cả nước là 140.000 lao động); đứng thứ ba cả nước sau tỉnh Nghệ An (23.800 lao động) và tỉnh Hà Tĩnh (14.600 lao động).

Theo Hoàng Minh – Nguồn Công Thương

TIN LIÊN QUAN