Tuyển dụng 100 công nhân nữ làm việc tại nhà máy ở Malaysia

TIN LIÊN QUAN