Tuyển dụng 100 công nhân nữ làm việc tại nhà máy ở Malaysia

Công ty Cổ phần Nguồn nhân lực Việt Nam Thái Bình Dương thông báo tuyển dụng 100 công nhân nữ đi làm việc tại nhà máy trong thời gian 2 năm, tiền lương là 1500 MYR/tháng.

Tên đơn vị sử dụng lao động: ASE ELECTRONICS (M) SDN.BHD
Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: AGENSI PERKERJAAN MAGNIFICENT EMBLEM SDN.BHD.

TIN LIÊN QUAN