ngoại ngữ

Thị trường

Hỗ trợ chi phí cho người lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, ngày 15/8/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định mức hỗ trợ và cách thức hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ, đi lại, sinh hoạt phí…

Thị trường

Nâng cao chất lượng lao động Việt Nam

Năm 2022 được coi là một điểm sáng trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau một thời gian dài ‘đóng băng’ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây cũng là năm đầu tiên Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được áp dụng sau khi Quốc hội thông qua vào tháng 11/2020. Phóng viên Báo Lao động và Xã hội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH)về nội dung này.