Nhật Bản dẫn đầu thu hút lao động Hải Dương tới làm việc

Lao động Hải Dương học kỹ năng giao tiếp trước khi sang Nhật Bản làm việc

Nhật Bản là thị trường có nhiều việc làm tốt và thu nhập hấp dẫn với lao động Hải Dương.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến ngày 12.9, Hải Dương đã có hơn 8.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt gần gấp đôi mục tiêu cả năm nay. Hơn 9 tháng qua, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu trong tiếp nhận lao động của Hải Dương tới làm việc với gần 4.000 người, sau đó là Đài Loan hơn 3.800 người, Hàn Quốc hơn 150 người.

Nhật Bản là thị trường đem lại nguồn thu nhập tốt cho người lao động. Việt Nam và Nhật Bản đang phối hợp triển khai Dự án “Hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” nhằm tạo điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc cho người lao động Việt ở Nhật Bản. Khi về nước, lao động được tiếp cận đầy đủ thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, từ đó tìm được việc làm phù hợp.

Ngoài thị trường Nhật Bản, hiện nay Hải Dương đang hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự thi tiếng Hàn và tham gia đăng ký đi làm việc trong ngành công nghiệp tại Hàn Quốc…

Nguồn Hải Dương

TIN LIÊN QUAN