Hàn Quốc gia hạn 01 năm cho thuyền viên E-10 sắp hết hạn hợp đồng

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc thiếu nhân lực trong ngành ngư nghiệp, ngày 29/03/2022, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thông báo về chính sách tự động gia hạn thêm 01 năm thời hạn cư trú cho đối tượng là thuyền viên tàu cá gần bờ nước ngoài diện E-10 sẽ hết hạn thời gian làm việc trong khoảng thời gian từ 01/04/2022 đến 31/12/2022, cụ thể về chính sách như sau:

1. Đối tượng và thời gian được gia hạn

– Đối tượng: Thuyền viên tàu cá gần bờ nước ngoài diện E-10-2 ( đối tượng có thời gian làm việc 04 năm 10 tháng) đang làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc có thời hạn kết thúc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/04/2022 đến 31/12/2022;

– Thời gian được gia hạn: được tự động gia hạn thêm 01 năm tính từ thời điểm hết hạn hợp đồng.

2. Thời điểm và hình thức gia hạn

Tự động gia hạn trên hệ thống, người lao động không phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để gia hạn, không cần ghi thêm nội dung gia hạn vào Chứng minh thư nước ngoài và không phải nộp lệ phí gia hạn. Người lao động có thể kiểm tra kết quả gia hạn trên web http://hikorea.go.kr từ ngày 01/04/2022.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc còn cho phép những thuyền viên mẫu mực sau khi kết thúc hợp đồng 4 năm 10 tháng về nước chờ tái nhập cảnh sẽ được rút ngắn thời gian chờ nhập cảnh xuống 01 tháng (chính sách hiện hành là 03 tháng) để có thể nhanh chóng nhập cảnh Hàn Quốc làm việc.

TIN LIÊN QUAN