Thị trường

Lao động về nước khó tìm việc

Hiện có khoảng 600.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Họ có cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học – công nghệ sản xuất của các nước phát triển, được làm việc trong môi trường kỷ luật cao và tác phong chuyên nghiệp. Tuy nhiên việc sử dụng nguồn nhân lực này chưa thực sự hiệu quả.