Nhiều thanh niên chưa hiểu đúng về chọn nghề

Đổi mới hình thức hướng nghiệp
Công tác hướng nghiệp, và tạo việc làm luôn là những nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên để hướng tới sự phát triển bền vững. Đây cũng là nhu cầu, mối quan tâm hàng đầu của thanh niên hiện nay.

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển của đất nước, tỉnh Phú Yên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt. Kinh tế phát triển nhanh, an ninh chính trị ổn định, đời sống của đại bộ phận nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế hiện nay, công tác hướng nghiệp và tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Một bộ phận lớn thanh niên chưa hiểu đúng, lựa chọn nghề không phù hợp với khả năng và điều kiện của mình dẫn đến tỷ lệ thiếu việc làm, thất nghiệp trong thanh niên còn khá cao…

Hiện nay, thanh niên Phú Yên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi là 190.822 thanh niên, chiếm tỷ lệ 21,25% dân số toàn tỉnh. Đa số thanh niên trên địa bàn tỉnh có tinh thần hiếu học, sáng tạo, say mê lao động, xung kích, tình nguyện, tiên phong trên mọi mặt trận.

Trình độ học vấn có xu hướng ngày càng cao, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cơ hội tiếp nhận thông tin của thanh niên được mở rộng, cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, giải trí của thanh niên ngày càng đa dạng và phong phú. Đồng thời, cơ cấu lao động trẻ tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tăng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm trong nông nghiệp.

Trong những năm qua, Tỉnh Đoàn Phú Yên luôn quan tâm, chú trọng công tác hướng nghiệp đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ góp phần vào mục tiêu tạo việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Hình thức tuyên truyền đã được chú ý đổi mới.

Cụ thể như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, áp phích cổ động. Đồng thời, tuyên truyền hướng nghiệp, việc làm thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Hằng năm, Tỉnh Đoàn cấp, phát cho các cơ sở Đoàn các tài liệu tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm như: Sổ tay “Cán bộ Đoàn cơ sở về nghề nghiệp, việc làm”, sách “Hướng nghiệp – Học nghề”, cẩm nang “Chọn nghề và Việc làm”, sách “Xuất khẩu lao động những điều cần biết”,…tại các điểm tuyên truyền giới thiệu việc làm.

Các chuyên mục về nghề nghiệp, việc làm thường xuyên được đăng tải trên các Bản tin công tác Đoàn, website Tỉnh Đoàn, Fanpage Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Phú Yên. Trên các Fanpage của Đoàn, Hội các cấp cũng tích cực tuyên truyền về nội dung, chủ trương, chính sách về học nghề, lập nghiệp đối với thanh niên.

Tỉnh Đoàn đã có sự quan tâm, đầu tư đối với các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm cho đoàn viên, thanh niên đặc biệt là trong học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp đối với đối tượng học sinh như: Chương trình “Thắp sáng ước mơ”, Hành trình “Tư vấn hướng nghiệp”, hoạt động “Tư vấn tuyển sinh”, “Tư vấn mùa thi” cho các bạn học sinh Trung học phổ thông chuẩn bị thi Cao đẳng, Đại học;

Bên cạnh đó, chương trình “Khi tôi 18” đã được các Đoàn trường Trung học phổ thông thực hiện tốt với nhiều nội dung tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho các bạn học sinh được tổ chức hàng tuần.

Tập huấn nâng cao năng lực tư vấn hướng nghiệp

Theo đánh giá, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên tuy đã được tổ chức Đoàn đẩy mạnh thực hiện trong thời gian gần đây, tuy nhiên trên thực tế hoạt động này chưa đạt hiệu quả cao nhất là các hoạt động hướng nghiệp trong các nhà trường (khối Trung học cơ sở, Trung học phổ thông). Công tác tư vấn hướng nghiệp chủ yếu gắn với công tác tư vấn tuyển sinh trước các kỳ thi Đại học, Cao đẳng.

Tỉnh Đoàn Phú Yên cho rằng, thời gian tới phải tập trung triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên với các giải pháp chính. Cụ thể là các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư vấn hướng nghiệp, việc làm đối với thanh niên.

Bên cạnh đó là tập huấn nâng cao năng lực tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên đối với cán bộ Đoàn cơ sở. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên.

Ngoài ra là nhân rộng việc thực hiện các mô hình truyền thông về nghề nghiệp, việc làm gắn với các đối tượng thanh niên.

Cụ thể gồm bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương và học sinh Trung học phổ thông. Tổ chức Hành trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông với nhiều hình thức hấp dẫn hơn nữa.

Ngọc Trang

TIN LIÊN QUAN