Mở lớp dạy tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Giờ học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lục Ngạn.

Trong năm học 2022-2023, các trung tâm sẽ mở 13 lớp phục vụ nhu cầu học các ngôn ngữ trên của học sinh.

Các trung tâm cơ bản đáp ứng tốt điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực dạy học ngoại ngữ. Để thu hút học sinh, trong giai đoạn 2022-2025, từ nguồn kinh phí sự nghiệp, 8 trung tâm GDNN-GDTX được hỗ trợ 1,6 tỷ đồng trang bị các thiết bị dạy học ngoại ngữ; liên kết với các đơn vị có đủ điều kiện tổ chức xây dựng giáo trình giảng dạy theo hướng tăng kỹ năng giao tiếp, gắn với đào tạo nghề và giảng dạy như một môn học tự chọn trong chương trình GDTX bậc THPT. Các trung tâm đẩy mạnh liên kết đào tạo bậc trung cấp tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc với các doanh nghiệp giúp các em được tuyển dụng vào làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, Bắc Giang có 340 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với số vốn đăng ký đạt gần 1,5 tỷ USD; 170 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc; 28 dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản. Hàn Quốc đứng thứ nhất về số dự án và thứ hai về số vốn đăng ký trên tổng số 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bắc Giang. Các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Người lao động tỉnh Bắc Giang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang thị trường các nước này cũng tăng.

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang; Trường Cao đẳng công nghệ Việt – Hàn) đang dạy các môn ngoại ngữ này với 671 học sinh học tiếng Hàn Quốc, 28 em học tiếng Nhật Bản và 50 em học tiếng Trung Quốc.

Từ những năm học tiếp theo, trung tâm GDNN-GDTX các huyện và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục mở các lớp dạy tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc để phục vụ nhu cầu học tập, làm việc của người lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Tin, ảnh: Minh Thu

TIN LIÊN QUAN