Long An: Năm 2022, phấn đấu đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Qua 5 tháng đầu năm 2022, tỉnh Long An đã giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động. Tuyển sinh và đào tạo nghề cho gần 8.000 lao động.

Sở LĐ-TB&XHXH tỉnh Long An vừa có báo cáo kết quả thực hiện hoạt động ngành 5 tháng  và ước 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của Ngành gặp khó khăn như xuất khẩu lao động, giảm số hộ nghèo,…

Về lĩnh vực việc làm, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động, đưa hơn 100 người đi làm việc ở nước ngoài, đạt 10% kế hoạch năm, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cấp 772 giấy phép cho người lao động nước ngoài; thẩm định nội quy 366 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH đã xác nhận khai báo kiểm định 80 doanh nghiệp với tổng số 1.174 thiết bị. Có 14.341 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp; trong đó xét duyệt 13.104 người; chi trợ cấp thất nghiệp 271,7 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo gần 8.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,49%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31,41%.

Bên cạnh đó, Sở cũng tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động người trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022, phấn đấu đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt kế hoạch được giao. Triển khai điều tra thông tin thị trường lao động năm 2022.

Những tháng cuối năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Long An sẽ tiếp tục nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tuyển sinh, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%. Đồng thời chú trọng nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực Người có công; Bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội.

Theo XUÂN TRƯỜNG/Dân Sinh

TIN LIÊN QUAN