Gần 900.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lao động trẻ tìm kiếm cơ hội việc làm tại một phiên giao dịch ẢNH: HUỲNH NHƯ

Thị trường lao động Việt Nam vẫn là một thị trường dư thừa lao động và phát triển không đồng đều; cung lao động còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng cho cầu lao động của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm 2022, lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, năm 2022, Cục Việc làm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương trong việc tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động.

Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dự kiến cả năm 2022 <4% (đạt kế hoạch đề ra). Tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 dự kiến là 67% (đạt so với kế hoạch đề ra), tăng 1% so với năm 2021; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ dự kiến là 27% (đạt so với kế hoạch đề ra cả năm 2022 là 27-27,5%), tăng 0,9% so với năm 2021.

Tỉ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến hết 30-9-2022, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 14,022 triệu người, chiếm trên 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng hợp kết quả cho vay tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác, theo báo cáo từ NHCSXH 9 tháng đầu năm 2022, chính sách vay vốn đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 657.980 người lao động.

Thị trường lao động Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 vẫn còn bị tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 nhưng mức độ đã giảm đi rất nhiều. Hiện nay, thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi tương đối nhanh với mức tăng khá cả trong lực lượng lao động và việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, chất lượng việc làm được cải thiện, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm được cải thiện.

Bên cạnh những “điểm sáng”, tình hình thị trường lao động có nhiều biến động, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao động cả nước: doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, phá sản, giải thể dẫn đến một lượng lớn người lao động phải nghỉ việc, mất việc làm. Việc kết nối cung – cầu lao động còn hạn chế, vẫn đang xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu cục bộ ở một số địa phương, khu vực, ngành nghề; tổ chức dịch vụ việc làm hoạt động chưa thống nhất, tính chuyên nghiệp chưa cao; hệ thống thông tin thị trường lao động chưa hoàn thiện, chưa thật sự có sự kết nối về thông tin trên phạm vi giữa các ngành, vùng, trên cả nước; cơ sở dữ liệu về thị trường lao động chưa được cập nhật thường xuyên, có độ trễ lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh lưu ý, Cục Việc làm cần củng cố hệ thống thông tin phân tích dự báo thị trường lao động. Đây là một điểm yếu cần sớm được khắc phục để đảm báo nắm bắt được tình hình thị trường tốt hơn, có những tham mưu kịp thời hơn. Đồng thời, quan tâm hơn nữa tới việc phát triển, gắn kết hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố thành một hệ thống kết nối với nhau chặt chẽ, thông suốt, góp phần hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động và điều phối hoạt động của thị trường một cách thiết thực, hiệu quả.

19.526 người được hỗ trợ học nghề

Về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, theo số liệu báo cáo của các Trung tâm dịch vụ việc làm, tính đến ngày 18-11-2022 (từ ngày 1-1-2022 đến ngày 18-11-2022): Số người đến nộp hồ sơ hưởng TCTN là 889.011 người, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2021 (688.972 người); Số người có quyết định hưởng TCTN: 879.557 người, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2021 (678.247 người).

Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm: 1.892.271 lượt người, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2021 (1.512.208 lượt người) 1.986.346 lượt người tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2021 (1.579.654 lượt người); Số người được hỗ trợ học nghề là 19.526 người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021 (16.185 người).

A.Chi

Theo A.Chi – Nguồn NLĐ

TIN LIÊN QUAN