tay nghề

Thị trường

Giữ chân lao động tay nghề cao từ nước ngoài về

Người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có mức thu nhập cao hơn nhiều so với cùng công việc ở trong nước, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ trong nước. Thế nhưng, việc chênh lệch mức lương trong và ngoài nước chính là một trong những lý do khiến sau khi trở về, NLĐ di cư khó hòa nhập với thị trường lao động trong nước.

Thị trường

Giải bài toán thiếu lao động

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, lao động nhập cư ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các thị trường việc làm trên thế giới. Một loạt kế hoạch thu hút người nước ngoài có tay nghề cao đang được các nước thúc đẩy nhằm giải bài toán thiếu lao động nghiêm trọng sau đại dịch.