người đăng ký

Thị trường

Cơ hội đổi đời từ xuất khẩu lao động

Ông Trần Đại Kỳ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước cho biết, thời gian qua, sau khi các thị trường lao động truyền thống mở cửa trở lại, trên địa bàn tỉnh có 34 người đăng ký tham gia xuất khẩu lao động; đến nay 21 lao động đã sang Nhật Bản, Hàn Quốc làm việc. Những trường hợp còn lại đang hoàn thành thủ tục cho ngày xuất cảnh.