Thị trường

Vì sao 3 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt?

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động.