Thị trường

Điểm sáng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài không chỉ giúp giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn lao động. Xác định rõ điều đó, cả hệ thống chính trị xã Điền Lư (Bá Thước) đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chọn hướng xuất khẩu lao động (XKLĐ) để thay đổi cuộc sống.