Thị trường

Động lực tăng trưởng của Việt Nam vẫn thiếu vắng yếu tố năng suất

Chưa bao giờ tần suất bất ổn của nền kinh tế toàn cầu lại diễn ra dày đặc như những năm qua. Với một quốc gia có độ mở kinh tế lớn như Việt Nam thì đây là những nguy cơ gây tổn thương tiềm tàng. Để kinh tế tăng trưởng tốt, đòi hỏi một sự chuyển dịch trong yếu tố nguồn lực tăng trưởng so với cách tiếp cận truyền thống.Năng lực của người lao động sẽ là một yếu tố khuếch đại hoặc trở ngại cho quá trình phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn đổi mới sắp tới.