Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2025.

Trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó năm 2022 là 1.000 lao động.

Thông tin tại hội nghị công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, trong 3 năm từ 2019-2021, số lượng lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 2.217 lao động; trên 95% lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc tại Nhật Bản, khoảng 5% làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Liên ban Đức và các quốc gia khác.

Trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó năm 2022 là 1.000 lao động. Tính đến ngày 13/10/2022, tỉnh Quảng Nam có 741 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 74,1% so với kế hoạch năm. Các địa phương có tỷ lệ người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài cao là huyện Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước và huyện Phú Ninh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn cho biết, giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động là vấn đề cốt lõi mà tỉnh Quảng Nam hướng đến. Theo đó, nhiều năm qua tỉnh đã triển khai nhiều chính sách, chương trình, trong đó có chương trình đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng đã tạo cơ hội lớn cho người lao động có việc làm, có thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn lao động… Tuy nhiên công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn những khó khăn, chưa khai thác hết nguồn lao động dồi dào trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm nên chưa có giải pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt; số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn còn ít so với nguồn lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài; trình độ chuyên môn, kỹ năng của một bộ phận lao động chưa đáp ứng được với yêu cầu thị trường lao động nước ngoài; một số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng chưa chấp hành nghiêm các quy định liên quan…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc sau khi thị trường phục hồi trở lại của các doanh nghiệp như Suleco, JVnet, Tocontap Sài Gòn; công tác đào tạo, liên kết, chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh và đưa ra một số giải pháp trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian tới.

TÚ ANHNguồn Dân Sinh

TIN LIÊN QUAN