Lao động đi làm việc nước ngoài gấp 15 lần cùng kỳ năm trước

Tháng 3 có hơn 9.400 lao động ra nước ngoài làm việc.

Ba tháng đầu năm có gần 38 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 34,48% kế hoạch và gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài quý 1.

Theo đó, ba tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 37.923 người (có 12.872 lao động nữ), đạt 34,48% kế hoạch năm và cao gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thị trường Nhật Bản 17.696 lao động (6.972 lao động nữ), Đài Loan 18.044 lao động (5.648 lao động nữ), Trung Quốc 517 lao động nam, Singapore 364 lao động nam, Hàn Quốc 278 lao động nam, Hungari 204 lao động (101 lao động nữ), Rumani 223 lao động, và các thị trường khác.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, lao động đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao hơn so với cùng công việc trong nước, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước, tăng tích lũy và cải thiện đời sống người lao động và gia đình. Hiện nay, lượng kiều hối từ xuất khẩu lao động mỗi năm khoảng 3-3,5 tỷ USD.

Hiện nay, Việt Nam cũng như hầu hết quốc gia đều có sự thay đổi chính sách thích ứng với dịch Covid-19 nhằm phục hồi kinh tế, thông qua việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Do đó, nhu cầu tiếp nhận lao động được dự báo sẽ gia tăng. Đây là thời cơ thuận lợi để tăng cường đưa lao động đi làm việc ở các thị trường nước ngoài.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2023, mục tiêu hướng đến là tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định, thu nhập cao.

Vũ Quang

TIN LIÊN QUAN