2021

Đừng bỏ lỡ Thị trường

Việt Nam và Hàn Quốc công nhận lẫn nhau quyền tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa được ký kết có hai mục đích chính là tránh việc đóng hai lần bảo hiểm xã hội và thời gian đóng sẽ được hai bên công nhận lẫn nhau, đảm bảo quyền lợi cho người lao động hai nước.