Danh sách các thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản trúng tuyển

Công ty cổ phần Nguồn nhân lực Việt Nam Thái Bình Dương thông tin tuyển dụng TTS đi thực tập kỹ năng tại Công ty TNHH Hashizume Kogyou, Công ty cổ phần MIURA KINZOKU KOGYO, Công ty cổ phần Pickles Corporation, Công ty cổ phần Ueno Nomori Consulting, Công ty TNHH TAM, Công ty cổ phần NAKAKO, Công ty TNHH Kimura Keitetsu, Công ty cổ phần Pickles Kansai, Công ty TNHH Topputorasuto, Công ty cổ phần Pickles Nagano, Công ty cổ phần Kanwa, Công ty cổ phần Miura Kinzoku, Công ty cổ phần ACE, Công ty TNHH Showa Metal, Công ty cổ phần Hayashi Naiso, Công ty cổ phần Safety Service, Công ty cổ phần Smile, Công ty cổ phần Takeda, Công ty cổ phần ngói Yamamoto, Công ty cổ phần Life Corporation, Công ty cổ phần KCL, Công ty cổ phần ngói Sanyo Kawara, Công ty cổ phần Sasaki Shiko, Công ty cổ phần Chuo Sewing, Công ty TNHH Takuto Noda, Công ty TNHH Senshou Jitsugyou (Nhật Bản).

Thông tin chi tiết xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN