Cấp phép xuất khẩu lao động trực tuyến

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho phép truy cập, cập nhật thông tin, truy xuất, sử dụng dữ liệu để quản lý, phân tích, đánh giá và định hướng về NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được truy cập tại địa chỉ: dichvucong.molisa.gov.vn.

Cấp phép xuất khẩu lao động trực tuyến - Ảnh 1.

Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là bước đột phá trong hoạt động xuất khẩu lao động

Theo dự thảo, doanh nghiệp (DN) đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được thực hiện việc đăng ký trực tuyến. DN đăng nhập tài khoản và truy cập mục “Cấp giấy phép” để cập nhật thông tin theo mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép. Ký số vào mẫu đề nghị cấp giấy phép và đăng tải các tài liệu kèm theo. Tình trạng xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được hiển thị trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp hồ sơ đáp ứng, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái chấp thuận chờ phê duyệt giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chưa đáp ứng, DN có thể điều chỉnh, cập nhật hồ sơ 2 lần. Bản chính giấy phép được trả trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Dự thảo nêu rõ DN hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày NLĐ xuất cảnh và hằng tháng, phải cập nhật thông tin về NLĐ do DN đưa đi trên hệ thống cơ sở dữ liệu cho đến khi thanh lý hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Theo G.Nam/Người Lao Động

TIN LIÊN QUAN