Bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Trường ĐT, bồi dưỡng cán bộ công chức LĐXH, Bộ LĐTB & XH tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho cán bộ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ tại Hà Nội.

Tham dự Tập huấn có 229 học viên là cán bộ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Khóa tập huấn đã tổ chức được 5 lớp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 567 học viên.

Giảng viên tham gia trình bày là đại diện lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ lao động ngoài nước, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam và các Phòng chức năng của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nội dung Tập huấn tập trung cung cấp thông tin cập nhật về chính sách, quy định mới của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 69/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, thông tin về thị trường lao động ngoài nước và chính sách tiếp nhận lao động của các quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam, đồng thời chia sẻ, trao đổi và giải đáp những vấn đề doanh nghiệp dịch vụ đang vướng mắc trong triển khai các hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cán bộ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp dịch vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tiếp theo.

PV/HANOITV

TIN LIÊN QUAN