33 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị tạm dừng đăng ký hợp đồng

Bộ LĐ-TB&XH vừa có thông báo về việc tạm dừng đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động mới đối với 33 doanh nghiệp do giấy phép hết hiệu lực.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sau khi rà soát giấy phép của các doanh nghiệp theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có hiệu lực 1/1/2022, đơn vị này đã tạm dừng đăng ký hợp đồng đối với 33 doanh nghiệp có giấy phép hết hiệu lực.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các doanh nghiệp này hiện chỉ được phép thực hiện các hợp đồng cung ứng đã được thẩm định trước ngày 15/8. Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với các lao động có hợp đồng còn hiệu lực.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài; số lượng lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng cung ứng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Danh sách chi tiết xem tại đây

Theo ANTD

TIN LIÊN QUAN