Tuyển dụng

Tuyển 4 công nhân lợp ngói tại Okayama

Tuyển 4 công nhân lợp ngói tại Okayama

Công ty Ngói Sanyo Kawara tuyển 4 công nhân lợp ngói tại Okayama, thời gian phỏng vấn dự kiến vào 10/12/2021.
Tuyển 10 công nhân đóng túi nilong tại Okayama

Tuyển 10 công nhân đóng túi nilong tại Okayama

Công ty Kurilon cần tuyển 10 công nhân đóng túi nilong tại Okayama, thời gian phỏng vấn dự kiến vào 10/12/2021.
Tuyển 4 nam dập mút cao su tại Okayama

Tuyển 4 nam dập mút cao su tại Okayama

Công ty Ishihara Packing cần tuyển 4 năm công nhân làm Dập mút cao su, thời gian phỏng vấn dự kiến vào 10/12/2021.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TTS ĐI THỰC TẬP KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN